Ale życie!

Agregat sposobem na szybkie dostarczenie energii

 

Niektóre obiekty potrzebują całodobowych dostaw energii do swojego optymalnego działania. Obiekty te z reguły są zaliczane do infrastruktury krytycznej danego państwa co nakłada na nie wiele dodatkowych wymogów, które muszą spełnić. Dla tego typu budynków niezbędne jest funkcjonowanie nawet w momentach całkowitej przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci przesyłowej. W takiej sytuacji w zależności od charakterystyki danego budynku niezbędne jest zasilanie alternatywne, które pozwoli podtrzymać pracę kluczowych maszyn oraz systemów przez wymagany czas.

Najlepszy sposób alternatywnego wytwarzania energii

najlepsze agregaty stacjonarneW nowoczesnych budynkach często instalowane są baterie akumulatorów, których ładowanie następuje poprzez działanie źródeł wytwórczych takich jak chociażby odnawialne źródła energii. Ładowanie magazynów energii może być spowodowane działaniem paneli fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych. Jest to pierwsza z alternatywnych metod wytwarzania energii w miejscu jej zapotrzebowania. W ten sposób w momencie awarii pierwotnego źródła energii, którą jest sieć przesyłowa budynek zaczyna czerpać niezbędną energię z magazynu, który stanowią połączone ze sobą akumulatory. W ten sposób mogą być przez pewien czas podtrzymane kluczowe systemy, które są strategiczne dla gospodarki państwa. Kolejną metodą alternatywnego wytwarzania energii są najlepsze agregaty stacjonarne, które zapewniają wytworzenie energii elektrycznej w skutek spalania paliwa stałego, którym może być benzyna, ropa czy coraz częściej gaz LPG. W ten sposób w łatwy sposób istnieje możliwość dostarczenia odpowiedniej ilości paliwa do zasilania agregatu, która jest magazynowana w specjalnie do tego celu przeznaczonych zbiornikach. Zbiorniki te znajdują się przeważnie na terenie zakładu co w dużej mierze ułatwia transport medium do agregatu prądotwórczego. Do sterowania agregatem nie jest wymagana skomplikowana automatyka co umożliwia jego łatwe wdrożenie w istniejących instalacjach.

Urządzenia te mogą być uruchamiane zdalnie co jest wymagane w przypadku konieczności natychmiastowego wznowienia pracy kluczowych systemów oraz maszyn. Alternatywnym sposobem jest sterowanie ręczne, które stanowi plan B w przypadku niemożliwości uruchomienia agregatu w sposób zdalny. Warto dodać, że agregaty prądotwórcze są stosowane zarówno w prywatnych jak i państwowych obiektach. Jest to jedna z najlepszych metod alternatywnego wytwarzania energii elektrycznej w miejscu jej zapotrzebowania. Dzięki tego typu urządzeniom istnieje szansa podtrzymania działania kluczowych urządzeń oraz maszyn co jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania gospodarki.