Ale życie!

Apteczki w biurach i zakładach a przepisy

Świadomość naszego społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy jest coraz większa. Coraz chętniej bierzemy udział w szkoleniach, które mają nam pomóc w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach. Im większa jest nasza wiedza w tym zakresie tym łatwiej przyjdzie nam zachowanie spokoju a tym samym skuteczniejsze udzielenie pomocy w razie takiej potrzeby. 

Zakład produkcyjny czy biuro – apteczka obowiązkowa

apteczka do zakładu i biura

Niezależnie od tego czy mówimy o prywatnym domu, samochodzie, wakacyjnych wyprawach czy zakładzie pracy apteczki przydają się wszędzie. O ile zawartość tych prywatnych możemy dowolnie skompletować wg naszych potrzeb, zawartość apteczek zakładowych jest określona – choć niezbyt dokładnie – przepisami prawa.  Każdy pracodawca, poza obowiązkiem stworzenia warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa oraz przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP,  musi rozmieścić na terenie zakładu pracy odpowiednią ilość apteczek zawierających środki pozwalające na udzielenie pierwszej pomocy. Apteczka taka musi być umieszczona w dostępnym miejscu, dobrze oznakowana, musi zawierać instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz listę numerów alarmowych. Jeżeli do apteczki mają dostęp tylko osoby przeszkolone w zakresie właściwego z niej korzystania, powinna ona również zawierać listę takich osób wraz z numerami kontaktowymi. Apteczka do zakładu i biura musi zawierać środki opatrunkowe takie jak bandaże, plastry, płyn dezynfekujący, opaskę uciskową, nożyczki, rękawiczki ochronne i koc ratunkowy. Polskie przepisy nie definiują jasno zawartości apteczek. Precyzuję to normy międzynarodowe (tzw. normy DIM) ale stosowanie się do nich jest dobrowolne. Nie ma przepisów jasno mówiących o zakazie przechowywania w apteczkach leków przeciwbólowych jednak podawanie takich leków osobie, która uległa wypadkowi jest niezgodne z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i może stanowić poważne zagrożenie dla pacjenta oraz utrudnienie w postawieniu diagnozy przez ratowników medycznych. Wyjątek stanowią leki z pochodną kwasu acetylosalicylowego, których podanie zaleca się przy zawale serca.

 Kiedy już staniemy przed koniecznością udzielenia pierwszej pomocy, przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu spokoju. To zapewne najtrudniejsza cześć całej procedury ale niezbędna do podjęcia właściwych działań. Podjęcia jakichkolwiek działań w celu ratowania życia i zdrowia jest zawsze lepszym wyjściem niż nie zrobienie niczego i szansą dla osoby poszkodowanej.