Ekologiczny trend w budownictwie

Beton to jeden z tych materiałów konstrukcyjnych, który stanowi podstawę większości projektów budowlanych. Obserwujemy obecnie w architekturze renesans betonu, który przestaje być postrzegany jako ciężki i siermiężny budulec. Architekci w swoich projektach nawierzchnie z betonu traktują coraz częściej jako clue projektu. Instalowanie paneli betonowych wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz stało się wyznacznikiem dobrego stylu i smaku. Produkując nawierzchnie ekologiczne z betonu ich wytwórcy aby sprostać „modzie” na ekologię muszą tworzyć nowe mieszanki betonowe.

Czy istnieje ekologiczna nawierzchnia z betonu?

nawierzchnie ekologiczne z betonuW dążeniu do uzyskania jak najbardziej sprzyjających środowisku naturalnemu mieszanek betonowych producenci muszą brać pod uwagę również kryterium opłacalności ich produkcji jak również konkurencyjności. Wydaje się jednak, że klienci są w stanie zapłacić wyższą cenę mając świadomość, że będą przebywać w środowisku jak najbardziej ekologicznym. Żeby mówić o ekologicznych nawierzchniach betonowych należy wziąć pod uwagę stadium produkcji komponentów, które się na niego składają. Z pewnością należy ograniczyć emisję CO2 do atmosfery przy wypalaniu cementu stąd muszą być montowane filtry emisji CO2 w zakładach cementowych. Następną czynnikiem świadczącym o ekologiczności betonu jest skład mieszanki. Do produkcji tzw. ekologicznych betonów wykorzystuje się jako kruszywo odpady z tworzyw sztucznych, pianek poliuretanowych, czy odpadów ze sprzętu elektronicznego. Ważnym krokiem innowacyjnym jest zastępowanie w mieszance betonowej cementu portlandzkiego innymi spoiwami. Zastąpiono więc tradycyjny cement spoiwem zawierającym fosfor i magnez. Uzyskano w ten sposób tzw. Beton biologiczny, którego parametry można dostosować do konkretnych potrzeb. Nawierzchnia w tym wypadku jest porowata, a środowisko jest lekko kwaśne, co sprzyja porostowi roślinnością. Wszelkie koncepcje zakładające by wytwarzano nawierzchnie ekologiczne z betonu będą się więc koncentrować na wprowadzaniu nowych kruszyw i spoin, które będą wypierać cement. Praca w innowacyjności nad betonem idzie też w kierunku podniesienia jego właściwości izolacyjnych i do magazynowania ciepła. Jest to także asumpt do używania terminu beton ekologiczny gdyż pozwoli na zmniejszenie ilości energii wydatkowanej na ogrzewanie.

Wszystkie wysiłki producentów nawierzchni betonowych idą jak się wydaje w kierunku tworzenia mieszanek betonowych ekologicznie jak najczystszych. Innowacyjność w tym zakresie jest wspierana programami unijnym, na które przeznaczone są duże fundusze. Wydaje się, że teraźniejsza moda na ekologię ma wyjątkowy wpływ na trendy w budownictwie gdzie wymaga się materiałów coraz doskonalszych izolacyjnie. Ma to wpływ na zużycie energii, co także jest czynnikiem proekologicznym.