Projektowanie specjalistycznych linii produkcyjnych

 

Otwieranie zakładu przetwórstwa lub produkcji różnych elementów nie jest wcale zbyt proste. Wiąże się to z wieloma godzinami pracy i rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów. Bardzo istotne jest to, aby projektowanie samego budynku fabryki i linii produkcyjnej trwało w jednym czasie i było ze sobą kompatybilne. Niestety jest to możliwe tylko wtedy, kiedy budujemy zakład od podstaw. Co w przypadku, kiedy korzystamy z istniejących już obiektów i chcemy je przystosować do odpowiednich procesów?

Linia produkcyjna na zamówienie

specjalistyczne projektowanie linii produkcyjnychNiewątpliwie największym wyzwaniem jest wtedy dostosowanie całego sprzętu używanego podczas produkcji do wielkości danych pomieszczeń. Nie zapominajmy, że fabryka to nie tylko maszyny, przy których pracują ludzie. To również pola odkładcze, system transportu wewnętrznego i zewnętrznego, drogi komunikacyjne i ewakuacyjne itd. Na rynku funkcjonuje bardzo wiele firm, które wykonują specjalistyczne projektowanie linii produkcyjnych. Warto skorzystać z ich usług, szczególnie jeśli nie znamy przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm, które towarzyszą instalacji i eksploatacji danych maszyn i urządzeń. Przedsiębiorstwa świadczące takie usługi na pewno podejdą do swojego zdania rzeczowo i profesjonalnie. Po rozmowie z inwestorem, przedstawiciel biura projektowego pojedzie na wizję zewnętrzna, aby wymierzyć obiekt oraz dowiedzieć się, jakie oczekiwania wobec projektu ma właściciel. Po takich oględzinach, wszystkie dane wprowadza się do specjalnych programów, które służą do projektowania linii produkcyjnych. Program nie opracuje jednak za człowiek podstawowych założeń i koncepcji. To właśnie zajmujący się tym konstruktorzy muszą zwrócić uwagę na bardzo wiele czynników. Oczywiście najważniejszym jest to, jakie docelowe przeznaczenie mają mieć dane maszyny i urządzenia. Jednak do tego, aby taka linia była wydajna, należy również określić optymalną liczbę zatrudnionych pracowników oraz to, w jakim cyklu będzie odbywała się praca – ciągłym czy przerywanym.

Kiedy zostanie już określona kolejność wykonywania czynności w danym procesie, dokładna lista niezbędnych maszyn i urządzeń oraz zapotrzebowanie na pracowników należy skupić się na wyznaczeniu ilości potrzebnych surowców oraz powierzchnię ich składowania. Z tym wiąże się zwrócenie uwagi na odpowiednie dostosowanie dróg transportowych, które mają zapewnić swobodny przepływ rzeczy. Na sam koniec należy również zwrócić uwagę na to, aby zostało wyznaczone miejsce do składowania różnego rodzaju odpadów powstałych w procesie produkcyjnym.