Ale życie!

Utylizacja zakładowych odpadów przemysłowych

 

Zakłady przemysłowe zazwyczaj produkowały naprawdę duże ilości odpadów chemicznych i nasz nie był żadnym wyjątkiem. Większość procesów wymagała użycia substancji szkodliwych, które traciły swoje właściwości podczas produkcji, lub też z czasem ulegały degradacji, więc konieczna była ich utylizacja. Jednak nie mogliśmy składować tego typu substancji na terenie zakładu, gdyż byłoby to poważnym naruszeniem obowiązujących nas zasad bezpieczeństwa.

Utylizacja substancji szkodliwych z zakładu przemysłowego

utylizacja odpadów niebezpiecznych z zakładuLikwidacja substancji odpadowych odbywała się na naszym zakładzie na dwa sposoby. Te substancje, które nie były już możliwe do ponownego zastosowania w procesie produkcji, ale były używane w innych procesach niż te które wykonywano na naszym zakładzie były odsprzedawane na inne obiekty po odpowiednio niższej cenie, gdzie mogły być używane ponownie. Substancje które nie mogły być tak użyte, szczególnie silnie toksyczne i trujące, musiały być odpowiednio zmagazynowane i oddane do utylizacji firmom zewnętrznym. Utylizacja odpadów niebezpiecznych z zakładu prowadzona była przez kilka firm, w zależności od przekazywanych substancji. Sama metoda likwidacji odpadów była już zależna od danej firmy i nie mieliśmy na nią żadnego wpływu, aczkolwiek wymaganiem było odpowiednie oznaczenie pojemników na substancje w taki sposób, by na pierwszy rzut oka można było ocenić jakie ryzyko stwarzają i jak powinny być przechowywane, transportowane i likwidowane. Używane do tego były naklejki w jaskrawych, widocznych z daleka kolorach. Nie był to wyłącznie wymóg firm utylizacyjnych, gdyż większość składowanych substancji była bardzo silnie toksyczna i szkodliwa zarówno dla środowiska jak i ludzkiego zdrowia, ale również miała wiele cech potencjalnie szkodliwych. Na przykład, substancje łatwopalne należało przechowywać w chłodnym pomieszczeniu bez bezpośredniego dostępu światła słonecznego, w którym możliwe było odcięcie dopływu powietrza, a odpady które mogły potencjalnie wchodzić w reakcję z innymi substancjami były składowane osobno.

Transport odpadów był zależny od ich ilości i samej transportowanej substancji, aczkolwiek najczęściej były do tego używane samochody z wydzielonym miejscem transportowym, które na czas przewozu było szczelnie zamykane. Duże ilości odpadów zabierane były cysternami ze specjalnie wzmocnionymi zbiornikami i uszczelnionymi zaworami, które były odporne na działanie przewożonych odpadów, jak i substancji które nierzadko z owych odpadów wytrącały się z biegiem czasu.