Wady i zalety elektrowni

Małe elektrownie wiatrowe to urządzenia zamieniające energię ruchu mas powietrza w energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika elektrowni. W ten sposób wirnik połączony z generatorem wytwarza tak bardzo potrzebną nam energię elektryczną. Efektywność turbiny i prędkość wiatru warunkuje w dużej mierze jej wielkość.

Co przemawia za instalacją elektrowni?

sprawdzony producent elektrowni wiatrowychPrzeprowadzone badania w Polsce świadczą o tym, że w kraju istnieje ponad 8000 instalacji wiatrowych. Jednak tego rodzaju inwestycje wymagają sprzyjającego wiatru. Dobre warunki inwestorzy farm wiatrowych mają na Podlasiu, Suwalszczyźnie (wieje tam silny wiatr ze wschodu). Za korzystną lokalizację uważa się także Zachodnie Pomorze, Kujawy i część Opolszczyzny. Warto przyjrzeć się zaletom takich elektrowni. Po pierwsze, wiatraki pozwalają więc obniżyć emisję CO2 i ograniczyć związane z tym koszty. Ponadto pojedyncza turbina zajmuje mniejszą powierzchnię niż tradycyjna elektrownia, wytwarzająca porównywalną ilość energii. Co ciekawe, ziemia wokół turbiny może być bez problemu wykorzystana do uprawy roślin. Sprawdzony producent elektrowni wiatrowych może również wybudować konstrukcję na tzw. trudnym terenie, gdzie lokalizacja elektrowni tradycyjnej mogłaby być utrudniona. Poza tym korzystają na nich także właściciele gruntów, ponieważ mają korzyści majątkowe z tytułu ich wydzierżawienia inwestorom. Zwiększa się również dochód gminy, gdyż do budżetu wpływają podatki z elektrowni wiatrowych. Produkcja energii elektrycznej w taki sposób może złagodzić lub nawet pokryć potencjalne braki w dostawach energii. Co najważniejsze, rozwój nowych technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarki. Niemniej jednak wiele osób uważa, że elektrownie wiatrowe nie są dobrą inwestycją. Przeciwnicy są zdania, że energia pozyskana z wiatru nie jest tańsza. Poza tym grunt i nieruchomości, będą w sąsiedztwie z wiatrakiem, tracą swoją wartość. Turbiny stanowią zagrożenie dla ptaków, tym samym degradując krajobraz. Ponadto istnieje przekonanie, że szum o niskiej częstotliwości oraz niesłyszalne infradźwięki, wytwarzane przez turbiny, mogą nawet powodować zmęczenie. Co więcej, wokół wytwarza się pole elektromagnetyczne, a cała budowa ma negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie ludzi mieszkających w pobliżu turbin wiatrowych.

Jak widać, inwestycja ta ma zalety, jak i wady. Instalacje wiatrowe mogą z pewnością spowodować utratę niepowtarzalnych walorów krajobrazowych danego obszaru, ale także przyczyniają się do produkcji energii. Trzeba zmierzyć się z konfliktem między wartościami przyrodniczymi i kulturowymi krajobrazu a ekonomicznymi i społecznymi racjami lokalizacji nowych inwestycji.